top of page

Care sunt pasii ce trebuie urmati daca doresti sa construiesti ?

Actualizată în: 17 ian. 2022Primul pas este sa gasesti un arhitect de incredere, cu experienta.1. Alegerea terenului.


Daca nu ai deja terenul, un arhitect poate sa ofere consultanta pentru alegerea lui. Trebuie tinut cont de urmatoarele aspecte:

- sa fie intravilan si construibil

- sa nu aibe litigii (aici este bine sa te consulti si cu un notar)

- natura terenului de fundare (am avut cazuri cand natura terenului bun de fundare a fost la 3 metri, pe teren a fost candva albia unui rau, acest fapt a ridicat foarte mult costul pentru infrastructura)

- frontul stradal sa fie de minimum 12 m pentru o locuinta si 20 m pentru o locuinta cuplata, daca regulamentul local de urbanism nu prevede altfel

- trebuie cerut de la primarie un certificat de urbanism pentru informare, unde vei afla ce reglementari urbanistice sunt pe terenul repectiv (retrageri minime fata de strada, aliniment, POT-procentul maxim de ocupare, CUT- coeficentul de utilizare al terenului, regim maxim de inaltime etc)

- sa nu fie traversat de tevi de gaz, conducte de apa sau linii electrice subterane sau supraterane

- sa se potriveasca cu conceptul de casa pe care ti-o doresti.


2. Intocmirea unei teme de proiectare si studiul terenului


In cazul in care terenul este achizitionat deja, primul pas este sa se faca o vizita pentru vizualizarea terenului. Aici se face o analiza complexa de context, urmeaza detaliat intr-un nou blog.

Pentru inceperea temei de proiectare avem nevoie de concluziile studiilor de teren (ridicare topografica, studiul geotehnic, analiza sitului) si un certifiat de urbanism.


Tema de proiectare se poate intocmi impreuna cu arhitectul. In general se prevad urmatoarele aspecte:


- ce tip de caldire se doreste

- cate niveluri

- daca este vorba de un proiect de casa, ce tip de casa (parter, parter cu etaj, mansarda etc)

- ce tip de spatii se doresc (cate dormitoare, cum sa fie bucataria - inchisa sau deschisa, numar bai, terasa acoperita sau nu etc.)

- ce tip de incalzire se doreste (gaz, pe lemne, peleti, pompa de caldura etc.)

- daca se doreste un sistem de ventilatie cu recuperare de caldura centralizat

- tipul zidariei (BCA, caramida GVP, lemn etc)

- suprafetele aproximative ale spatiilor

- bugetul aproximativ in care se doreste sa se incadreze cladirea


3. Inceperea proiectului

Dupa intocmirea temei de proiectare, biroul nostru de arhitectura UP studio project, are in vedere crearea unor schite planimetrice cu spatiile dorite. In general tinem cont ca spatiul creat sa fie cat mai functional, fara a pierde suprafete inutile cu zone de circulatii (holuri prea lungi), sa fie bine orientat fata de punctele caridnale, sa resecte legea locuintei, sa aibe un concept unic pentru fiecare client. In urma primei discutii pe baza planurilor putem trasa primele concluzii, modificari de suprafete, ajustari. In plan, datorita tehnologizarii, modificarile se pot realiza relativ usor.

Dupa ce avem un plan conturat si aprobat de beneficar, incepem sa construim in 3D proiectul de arhitectura, urmeaza prezentari video, prezentari fotorealiste (randari) cu proiectul visat.

Pasul 3 este pasul ce tine de creatie si inspiratie, acest pas poate dura cel mai mult (1-3 luni in functie de complexitatea proiectului) in functie si de promptitudinea beneficiarului.


4. Finalizarea proiectului de arhitectura


Dupa finalizarea redactarii finale a proiectului de arhitectura (planuri, fatade, sectiuni, plan de situatie, memorii etc) in paralel se poate depune documentatia pentru avize, se poate incepe proiectul de rezistenta si proiectul de instalatii (electrice, sanitare, termice, ventilatii)

Durata acestui pas 1.5-2 luni (avize + proiectele de specialitate- poate varia in functie de tipul avizelor necesare. De exemplu, terenul poate fi in zona protejata Natura 2000 sau in zona de protectia monumentelor sau in proximitatea unui aeroport - pentru obtinerea acestor avize, timul necesar este mai lung)


5. Obtinerea tuturor avizelor si finalizarea proiectului


Se poate intocmii dorasul final pentru obinerea autrorizatiei de constructie conform HG 907/2016 care trebuie sa contina urmatoarele:


Extras din HG 907/2016:


SECŢIUNEA I:

Piese scrise 1.

Lista şi semnăturile proiectanţilor Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale: Descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizării, făcându-se referiri la: - amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor; - clima şi fenomenele naturale specifice; - geologia şi seismicitatea; - categoria de importanţă a obiectivului.

2.2. Memorii pe specialităţi Descrierea lucrărilor de: - arhitectură; - structură; - instalaţii; - dotări şi instalaţii tehnologice, după caz; - amenajări exterioare şi sistematizare verticală.

2.3. Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi în anexa la cererea pentru autorizare: - suprafeţele - construită desfăşurată, construită la sol si utilă; - înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri; - volumul construcţiilor; - procentul de ocupare a terenului - P.O.T.; - coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare

2.5. Anexe la memoriu

2.5.1. Studiul geotehnic

2.5.2. Referatele de verificare a proiectului în conformitate cu legislaţia în vigoare, întocmite de verificatori de proiecte atestaţi, aleşi de investitor SECŢIUNEA II: Piese desenate 1. Planuri generale 1.1. Plan de încadrare în teritoriu - plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial 1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei - plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de proiecţie stereografic 1970, la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru şj publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta: - imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare; - amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi, după caz; - cotele construcţiilor proiectate şi menţinute pe cele trei dimensiuni (cotele ± 0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele asemenea); - denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie; - sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale; - accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute; - planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţii.

1.3. Planul privind construcţiile subterane Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi capac - şi va fi redactat la scara 1:500. În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico - edilitară se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare.

2. Planşe pe specialităţi

2.1. Arhitectură Proiectul de arhitectură va cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează: - planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor; - planurile acoperişurilor - terasa sau şarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile; - secţiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul -, care să cuprindă cota ± 0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale acoperişului - cotele la coamă şi la cornişă -, fundaţiile clădirilor învecinate, la care se alătură construcţiile proiectate; - toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat; - în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent. 2.2. Structura

2.2.1. Planul fundaţiilor Se redactează la scara 1:50 şi va releva: - modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic; - măsurile de protejare a fundaţiilor şi a construcţiilor învecinate, la care se alătură construcţiile proiectate.

2.2.2. Planurile de cofraj sau de ansamblu pentru toate nivelurile distincte. Se redactează la scara 1:50 şi vor releva geometria structurii şi materialele din care sunt alcătuite elementele structurale.

2.3. Instalaţii

2.3.1. Schemele instalaţiilor Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate.

2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta:

2.4.1. Desene de ansamblu

2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II. "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartuş care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator,

numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.


73 afișări1 comentariu

Postări recente

Afișează-le pe toate

תגובה אחת


arh. Enacopol Razvan
arh. Enacopol Razvan
16 בינו׳ 2022

Pentru detalii legate de continutul blogului, puteti sa ne scrieti aici

לייק
bottom of page